N.V. Surinaamse Betonmortel Maatschappij, SUBEMA, beschikt sinds het jaar 2000 samen met N.V. VABI over een eigen laboratorium. Het laboratorium valt onder de afdeling Quality Control, die verantwoordelijk is voor een consequente en continue kwaliteitscontrole conform de NEN-EN normen van de verschillende producten die SUBEMA produceert, alsmede de grondstoffen die voor de productie gebruikt worden. Daarnaast is het laboratorium de plek waar aan Research en Development wordt gedaan betreffende beton, betonspecie en betonproducten.

De controles worden conform strikte procedures, en onder de nieuwste normen uitgevoerd. Controles op de diverse grondstoffen zoals cement, toeslagmaterialen (zand en grind), beton chemicaliën, en eventuele andere vulstoffen worden in eigen beheer uitgevoerd. Het testen van betonspecie en de verharde beton middels proefkubussen zijn uiteraard ook standaard werkzaamheden van het laboratorium.

De aanwezige vaktechnische kennis en vaardigheden van zowel het laboratoriumpersoneel als het directieteam, alsmede de jarenlange ervaring in de betonsector zijn een solide basis voor de garantie van de kwaliteit van onze producten.

SUBEMA staat daarom te allen tijde garant voor betrouwbaarheid, service, klantgerichtheid, innovatie en bovenal kwaliteit van de vervaardigde betonspecie en verleende diensten.

Het laboratorium is daarom van essentieel belang om te kunnen garanderen: “SUBEMA…Als kwaliteit telt!”